Çerez Aydınlatma Metni

Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 249/6 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri Anonim Şirketi (Doğuş veya Şirket) işletilen ve yönetilen invendoup.com alan adlı internet sitesinin (Site) kullanımı kapsamında herhangi bir şekilde Site’yi ziyaretleri sırasında Doğuş tarafından çerezler (Çerez/Çerezler) kullanılmaktadır. Bu Çerez kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Doğuş, ilgili kişilere ait kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

 

1.   Çerez (Cookie) Nedir?

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

 

2.   Çerez Türleri, Amaçları ve Hukuki Sebepler

 

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Kullanım sürelerine göre çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

 

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Site’de yerleştiren tarafa göre “Doğuş çerezleri (birinci taraf çerezler/first party cookie)” ve “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” ikiye ayrılmaktadır. Doğuş çerezleri, Doğuş tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise iş birliği yaptığımız üçüncü taraflar tarafından yönetilmektedir. Halihazırda Site’de yalnızca üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Kullanım amacına göre çerezler; kesinlikle gerekli çerezler (zorunlu çerezler), işlevsel çerezler, performans/analitik çerezler ve reklam/pazarlama çerezleri kullanılmaktadır. Halihazırda Site’de yalnızca performans/analitik çerezler kullanılmaktadır.

 

Site’de yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

 

Çerez Hizmeti Sağlayıcısı ve Çerez Adı

 

Çerezin Amacı ve Çerez Aracılığıyla İşlenen Veriler

 

Çerezin Türü*

 

Çerezin Süresi

 

Doğuş

 

CookisealConsent

Ziyaretçilerin web sitesinde dolaşmasına ve gizlilik tercihlerini belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet talebine karşılık gelen eylemler gibi özelliklerini kullanmasına olanak sağlamaktadır. Kesinlikle Gerekli Çerez 1 yıl
Google Analytics

 

_ga

Ziyaretçinin Site’yi nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder. Bu kimlik aracılığıyla ziyaretçilerin Site ziyaret bilgileri, site gezinme bilgileri, sitede kalma süresi, ülke bilgisi, yaklaşık konum bilgisi, dil bilgisi, Site’nin kullanıldığı platform, işletim sistemi, cihaz kategorisi, tarayıcı türü ve ekran çözünürlüğü bilgileri elde edilir. Performans/Analitik Çerezler 2 yıl
Google Analytics

_ga_C9XP1SZ6ZP

Google Analytics tarafından ziyaretçilerin Site’yi kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaret tarihleri ​​hakkında veri toplamak için kullanılır. Performans/Analitik Çerezler 2 yıl
Google Analytics

 

_gat_gtag_UA_256861388_1

Ziyaretçilerin Site’ye yönlendirmesini sağlayan reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olması için kullanılmaktadır. Reklam/Pazarlama Çerezleri 1 gün
Google Analytics

_gid

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder. Performans/Analitik Çerezler 1 gün

 

3.   Hukuki Sebepler

 

Çerezin Türü Hukuki Sebepler
Kesinlikle Gerekli Çerez ·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Performans/Analitik Çerezler

 

Reklam/Pazarlama Çerezleri

·         Açık rızanız

 

4.   Çerezler Aracılığıyla İşlenen Verilerinizin Aktarılması

 

Doğuş, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş ortaklığı süreçlerinin niteliği, mal ve hizmet temin süreçlerinin gereklilikleri, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yönetimi gibi süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için çerezler aracılığıyla işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.

 

Bu metin kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; çerez yönetimi altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

5.   Çerez Yönetimi

 

Çerez tercihlerinizi istediğiniz zaman [Tercihleri Yönet] simgesine tıklayarak değiştirebilirsiniz. Ardından mevcut kaydırıcıları “Açık” veya “Kapalı” olarak ayarlayabilir ve ardından “Kaydet ve kapat”ı tıklayabilirsiniz. Ayarlarınızın etkili olması için sayfanızı yenilemeniz gerekebilir. Ayrıca, internet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek de çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 

 • Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
 • Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
 • Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
 • Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)
 • Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

 

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, Site’yi kullanmaya devam edebilirsiniz fakat Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

6.   İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 249/6 Sarıyer/İstanbul adresine fiziken yazılı olarak, tarafınıza tanımlı olan güvenli elektronik imzayla veya mobil imzayla imzalanarak, KEP adresiniz vasıtasıyla Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresi olan dogusyenigirisimler@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek veya elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle yenigirisimler@d-teknoloji.com.tr adresimize e-posta göndererek; gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

İlgili Kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir. Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

 

 • Başvuru sahibinin adı soyadı,
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,
 • Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,
 • Başvuru yöntemleri ve
 • Başvuru yazılı ise imza.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

Şirket Unvanı : Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri Anonim Şirketi
Adres : Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 249/6 Sarıyer/İstanbul
E-posta : yenigirisimler@d-teknoloji.com.tr
Tel : 0212 800 02 00