InvenDO Up Açık Rıza Metni

Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. (Şirket) tarafından InvenDO Up Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem, finans ve mesleki deneyim kategorileri kapsamındaki verilerimin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Şirket’in InvenDO Up girişimcilik programını yürüttüğü temel iş ortağı Invexen Teknoloji A.Ş. ile ve/veya diğer iş ortaklarına paylaşılmasına;

 

InvenDO UP Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verilerimin saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucu/depolama hizmeti alınan yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilerle paylaşılmasına;

 

InvenDO UP Aydınlatma Metni kapsamındaki kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem, finans ve mesleki deneyim kategorileri kapsamındaki kişisel verilerimin faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla iş süreçlerinde hizmetlerinden yararlanılan yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçiler, Şirket hissedarları ve iş ortaklarıyla paylaşılmasına rıza veriyorum.