InvenDO Up Başvuru Formu Taahhüt Metni

Başvuru Formunda Kişisel Verileri Paylaşılan Kişilere İlişkin Taahhüt

Başvuru formunda paylaştığım üçüncü kişilerin kişisel verilerinin, InvenDO Up projesi ve başvurumun değerlendirilmesi amacıyla Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş.’yle ve Invexen Teknoloji A.Ş.’yle ve/veya diğer iş ortakları ile paylaşacağım konusunda ilgili kişileri bilgilendirdim ve gereken izinleri aldım. Bu başvuru formundaki bilgi ve verilere ilişkin sorumluluk bana aittir. Bilgilerini paylaştığım kişilerin verilerinin Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. ve Invexen ve/veya diğer iş ortakları tarafından InvenDO Up projesi için işlenmesine izin veriyorum.