InvenDO Up Girişim Sahibi Aydınlatma Metni

Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş.

InvenDO UP Girişim Sahibi Aydınlatma Metni

 

Güncelleme Tarihi: 14.03.2023

 

Bu Girişim Sahibi Aydınlatma Metni, Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. (Şirket) tarafından yönetilen ve işletilen Şirket’in sahibi olduğu www.invendoup.com  alan adı altında faaliyet gösteren veya Şirket tarafından başka bir alan adı altında faaliyet gösteren platformlar aracılığıyla (Site) herhangi bir şekilde sizlerden elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında ilgili kişiler olan ve InvenDO UP girişimcilik programına Site üzerinden başvuru yapan girişim sahiplerini  (İlgili Kişi/ler) aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İlgili Kişiler olarak InvenDO UP girişimcilik programı kapsamında üçüncü kişilere dair Şirket’le paylaştığınız veriler bakımından bu metin uygulama alanı bulmayacaktır.

 

Bu aydınlatma metni; Site üzerinden gerçekleştirdiğimiz InvenDO UP girişimcilik programına başvuruların alınması ve projeye seçilen girişimcilerin belirlenmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yöneliktir.

 

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır. İlgili bilgilerin tüzel kişilere ait olması ve/veya “kişisel veri” ihtiva etmemesi halinde ilgili veriler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler bu metne tabi değildir. Kişisel veri ihtiva etmeyen verilere dair detaylar için lütfen InvenDO UP Gizlilik Politikası’nı inceleyiniz.

 

Site; Şirket tarafından bilinmeyen, içeriği kontrol edilmeyen başka web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. Bağlantı sağlanan bu web siteleri, Şirket’e ait metinlerden farklı koşullar, hükümler içerebilir. Bu web sitelerinin işleyebileceği bilgilerin kullanımı veya ifşa edilmesinden Şirket sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde, başka sitelerden Şirket’e ait olan bu web sitesine link sağlandığında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 1. İlgili Kişinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

 

Şirket, KVKK uyarınca kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, verisi işlenecek olan İlgili Kişiler’i KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatmak/bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bu aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, aşağıdaki gibidir:

 

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yönetimi ve hukuki sebebi ile
 • İlgili kişinin hakları.

 

Şirket, bu kapsamda bu metinle gerekli aydınlatmaları yapmayı amaçlamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

Şirket, kişisel verilerinizi başta;

 

 • Site üzerinden doldurulan başvuru formu,
 • Başvurunuzun Şirket ve iş ortaklarının ilgili birimleri tarafından değerlendirmesi esnasında ek bir bilgi ihtiyacı halinde sizinle iletişime geçilmesi,
 • E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, çalışmalarımıza yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları,
 • Sosyal medya kanallarımız,

 

aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz mesaj ve/veya fotoğraflar vasıtasıyla elde edilmesi olmak üzere elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, ilgili mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte ve aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.

 

 1. Veri Kategorileri ve Veri Türleri

 

Veri Kategorileri Veri Türleri
Kimlik Ad, soyad
İletişim Telefon numarası, e-posta adresi
Müşteri İşlem Ülke bilgisi, programa başvurulan girişimin adı, girişimde çalışan kişi sayısı, girişime ilişkin bilgiler, müşterilere ilişkin bilgiler,  ilgili kişinin mesajı
Finans Aylık ortalama gelir bilgisi, yatırım bilgileri
Mesleki Deneyim Sektör bilgisi, girişimin faaliyet gösterdiği alanlar
İşlem Güvenliği Site ziyaret bilgileri; site gezinme bilgileri, sitede kalma süresi, log kayıtları, IP adresi bilgileri, ülke bilgisi, ,dil bilgisi, kullanılan platform, işletim sistemi, cihaz kategorisi, tarayıcı, ekran çözünürlüğü

 

 

Ek olarak; Çerez Aydınlatma metni uyarınca çerez konumlandırılmaktadır. Çerezleri kullanırken kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Site’de kullanılan çerezlere ilişkin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimize ve bilgilendirmelerimize dair detaylı bilgiye Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilir ve Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

 

 1. Hukuki Sebepler

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirket’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

 

Veri Kategorileri Hukuki Sebepler
Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Müşteri İşlem

 

Finans

 

Mesleki Deneyim

●       Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

●       Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●       Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği ●       Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi

●       Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Bu metin kapsamında İlgili Kişiler’in kişisel verileri, yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Müşteri İşlem

 

Finans

 

Mesleki Deneyim

●       İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

●       İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

●       İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

●       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

●       Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

●       Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

●       Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

●       Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

●       Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

●       Talep / şikayetlerin takibi

●       Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlem Güvenliği ●       Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

●       Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

●       Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

●       Erişim yetkilerinin yürütülmesi

●       İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi

●       İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

●       Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

●       Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Şirket, İlgili Kişi’ye ait elde ettiği kişisel verileri;

 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bu metin kapsamındaki kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem, finans ve mesleki deneyim kategorileri kapsamındaki verilerin InvenDO UP girişimcilik programını yürüttüğümüz temel iş ortağımız olan Invexen Teknoloji Anonim Şirketi’yle paylaşılması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işlem güvenliği bilgilerinin paylaşılması;
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucu/depolama hizmeti alınan yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçiler ile bu metindeki kişisel verilerin paylaşılması;
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla bu metin kapsamındaki kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri işlem, finans ve mesleki deneyim kategorileri kapsamındaki veriler, iş süreçlerinde hizmetlerinden yararlanılan yurtiçindeki veya yurtdışındaki tedarikçiler, Şirket hissedarları ve iş ortaklarıyla bu metin kapsamındaki verilerin paylaşılması amaçlarıyla üçüncü kişilere aktarabilir.

 

 

 

 

 

 

 1. Değişiklikler ve Güncellemeler

 

Şirket veri sorumlusu olarak, bu aydınlatma metnini ilgili mevzuata uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

 

Bu metin, Site’ye yeni özellikler eklendikçe veya yeni öneriler geldikçe yeniden düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri Site’de yayımlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, Site’ye erişim sağlamaya devam ederseniz, bu aydınlatma metnindeki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu nedenle, Site’ye her erişim sağladığınızda bu metni yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Bu belge en son 14.03.2023 tarihinde güncellenmiştir. Bu aydınlatma metninin hükümleri değiştiği takdirde, yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 249/6 Sarıyer/İstanbul adresine fiziken yazılı olarak, tarafınıza tanımlı olan güvenli elektronik imzayla veya mobil imzayla imzalanarak, KEP adresiniz vasıtasıyla Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresi olan dogusyenigirisimler@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek veya bizlere daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle yenigirisimler@d-teknoloji.com.tr adresimize e-posta göndererek; gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

İlgili Kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir. Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

 

 • Başvuru sahibinin adı soyadı,
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,
 • Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,
 • Başvuru yöntemleri ve
 • Başvuru yazılı ise imza.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Şirket Unvanı: Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri Anonim Şirketi

Adres: Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 249/6 Sarıyer/İstanbul

E-posta: yenigirisimler@d-teknoloji.com.tr

Tel: (0212) 286 95 01