Invendo Up Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası (Politika), www.invendoup.com internet sitesi (Site) üzerinden Doğuş Yeni Girişimler ve Projeleri A.Ş. (Şirket) bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin herhangi bir şekilde ilgili kişilerden elde edilen ve/veya edilecek bilgilere dair Şirket’in benimsediği genel gizlilik politikası hakkında kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Şirket, ilgili kişilere ilişkin işlenen bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Politika’yı benimser.

Bu Politika, Site bünyesinde gerçekleştirilen InvenDO UP adlı girişim hızlandırma programı kapsamında Site’yi kullanan tüm kullanıcılar (Kullanıcı/lar) ile Site’yi bu program kapsamında kullanmayan, yalnızca Site’yi ziyaret eden ziyaretçiler bakımından da bu metin geçerlidir.

Şirket olarak mahremiyetinize ve kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz.  Kişisel verilerinizin ve mahremiyetinizin korunması bizim için sadece kanuni bir yükümlülüğün yerine getirilmesinden ibaret değil, iş modelimizle güvenle ve gönül rahatlığıyla tasarrufta bulunmanız için siz müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için temel bir taahhüdümüzdür. Şirket, ilgili kişilerin bilgilerinin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Politika, Şirket’in gizliliğe ve mahremiyete ilişkin benimsediği ilkeleri içerir gizlilik politikasıdır.

Site, Şirket tarafından bilinmeyen, içeriği kontrol edilmeyen başka web sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. Bağlantı sağlanan bu web siteleri, farklı koşullar veya kullanım şartları içerebilir. Bu web sitelerinin işleyebileceği bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımı veya hukuka aykırı paylaşımlarından Şirket sorumlu tutulamaz.

İlgili kişilerin işlenen bilgileri, herhangi bir şekilde Şirket’in Site kapsamında yürüttüğü faaliyetleri dışında; herhangi başkaca bir amaçla kullanılmaz. Bu kapsamda bilgiler sadece InvenDO UP adlı girişim hızlandırma programından kişileri yararlandırabilmek ve onlara çeşitli faydalar sağlayabilmek amacıyla kaydedilmektedir. İlgili bilgiler bu amaçlarla kısıtlı olmak üzere; Şirket’in InvenDO UP adlı girişim hızlandırma programını birlikte yürüttüğü asıl iş ortağı olan Invexen Teknoloji Anonim Şirketi’yle bu Politika’daki ilke ve amaçlarla sınırlı olmak üzere paylaşılmaktadır.

 

Site kapsamında saklanan bilgiler, ilgili mevzuatta öngörülen veya saklanma/kaydedilme amacının gerektirdiği süreler boyunca ilgili mevzuat ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Kaydedilen bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için Şirket, elinden gelen teknik ve idari her türlü tedbiri almaya özen gösterir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktayız.

 

Şirket, işlediği verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

 

Ancak her şartta, gerekli bilgi güvenliği önlemleri alınmasına karşın Site veya Şirket sistemlerine gerçekleştirilebilecek saldırılar sebebiyle kişisel veriler ve Kullanıcıların bilgileri zarar görebilir ve hukuka aykırı kullanımlara konu olabilir. Böyle bir durumda Şirket bu durumu ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde sizlere ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirir ve gerekli önlemleri almaya çaba gösterir. Her şartta Şirket’in hukuki sorumluluğu derhal soruna müdahale edip gerektiği takdirde yetkili otoritelere bildirim gerçekleştirmekten ibarettir. Bu kapsamda bu gibi herhangi bir durumdan dolayı Kullanıcılar’ın Şirket’ten herhangi bir ad altında bir tazminat veya hak talep etme hakkı bulunmamaktadır.

 

Bilgiler, sadece “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirleri alınarak işlenmektedir. Ancak her şartta iş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kılabilir ve bu sebeple bilgi paylaşımları Politika’ya uygun olarak gerçekleştirilebilir.

Bu Politika, dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya Kullanıcılar’dan yeni öneriler geldikçe yeniden düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri Site’de yayımlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Değişiklikler ardından Site’yi kullanmaya devam ederseniz, Politika’daki değişikliklere kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle, Site’ye her erişim sağladığınızda Politika’yı yeniden gözden geçirmenizi öneririz.

Kullanıcılar’a ilişkin işlenen kişisel verilerin, toplanma yönteminin, işleme amacının ve işlemeye ilişkin hukuki sebeplerinin detayları InvenDO UP Girişim Sahibi Aydınlatma Metni’nde ve çerez kullanımına dair detaylar InvenDO UP Çerez Politikası’nda yer almaktadır ve bu Politika’dan ayrıdır. Bu kapsamda Kullanıcı, InvenDO UP Girişim Sahibi Aydınlatma Metni’ni ve InvenDO UP Çerez Politikası’nı bu Politika’dan ayrıca okuyup, anlamış ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatılmıştır.

Bu Politika, yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Herhangi bir şekilde Politika hükümleri değiştiği takdirde, aksi duyurulmamışsa, yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.